Start > Terapia

Terapia

Fundacja realizuje liczne działania mające na celu wsparcie psychologiczne różnych grup społecznych, w tym osób starszych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem. Realizujemy wiele projektów nakierowanych na pomoc społeczną, w tym także pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Obejmujemy wsparciem psychologicznym i oferujemy kompleksową, profesjonalna pomoc najbardziej potrzebującym.