Start > Centrum Pomocy Dzieciom

Centrum Pomocy Dzieciom

Czy wiecie, że:

 • 32% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych
 • 22% nastolatków samookalecza się
 • 8% dzieci nie ma obok siebie żadnej zaufanej osoby

To statystyki przekazywane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która od lat udziela bezpłatnej pomocy dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia. To właśnie ta fundacja zapoczątkowała funkcjonowanie w Polsce Centrów Pomocy Dzieciom. Obecnie w Polsce jest 10 placówek CPD. Czas na Rzeszów!!!  

Jako fundacja PRO-FIL od lat współpracujemy z FDDS, a obecnie pracujemy nad otwarciem CPD w Rzeszowie jeszcze w 2024 roku!

Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania lokalu, w którym będzie funkcjonować Centrum Pomocy Dzieciom.

Centrum Pomocy Dzieciom – czym się zajmuje?

Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) to bezpieczne miejsce dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem.
CPD to przystań, gdzie pomoc otrzymają dzieci, które:

 • doświadczyły przemocy, 
 • były wykorzystywane seksualnie, 
 • są ostrym kryzysie, 
 • przejawiają zachowania samobójcze, 
 • uczestniczą w procedurach prawnych. 

CPD to także miejsce dla ich rodzin, które potrzebują wsparcia. Można uzyskać tu pomoc psychologiczną, terapię, wsparcie lekarza pediatry i psychiatry dziecięcego oraz pomoc prawną. Wszystko pod jednym dachem!  

CPD – idea, założenia

Centrum Pomocy Dzieciom to placówki bazujące na modelu Barnahus, w których dzieci pokrzywdzone przestępstwem oraz ich opiekunowie otrzymują pod jednym dachem kompleksową i interdyscyplinarną pomoc. Oznacza to, że sprawę dziecka, które trafi pod opiekę Centrum, prowadzi od początku do końca grupa tych samych profesjonalistów. Na spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego wspólnie podejmują decyzję, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje dziecko i jego opiekunowie.. Strategię pomocy realizują − na ile jest to możliwe – pracownicy placówki: psycholodzy, lekarze, pracownik socjalny. Tego typu wsparcie odbywa się w jednym miejscu. Dzięki temu dziecko wraz z rodzicami/opiekunami nie musi wędrować od instytucji do instytucji w poszukiwaniu pomocy.

To tutaj specjaliści CPD pracują z dziećmi krzywdzonymi, dziećmi w sytuacji kryzysu, aby przywrócić ich dzieciństwo.

CPD – zasady działania

Dla kogo jest CPD?

 • Dla dzieci, które doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej, były zaniedbywane, wykorzystywane seksualnie.
 • Dla dzieci w kryzysie suicydalnym –  związane z doświadczeniem przestępstwa/przemocy.
 • Dla niekrzywdzących rodziców i / lub opiekunów. Każde dziecko potrzebuje wspierającego dorosłego.

Ile kosztuje wizyta w CPD?

Wszystkie usługi świadczone w CPD są bezpłatne. Dlatego tak istotne jest wsparcie naszych Darczyńców. Zobacz jak możesz nas wesprzeć.

Jak pomagamy?

 • Zanim zaproponujemy konkretną pomoc, przeprowadzimy wywiad, wypełnimy formularz rejestracyjny, umówimy pierwszą wizytę z psychologiem.
 • Psycholog podczas spotkania zdiagnozuje, jakiego rodzaju interwencja i wsparcie są potrzebne.
 • Na spotkaniu interdyscyplinarnego zespołu zaplanowany będzie harmonogram pomocy w danym przypadku. Zespół interdyscyplinarny to specjaliści tacy, jak: psycholodzy, prawnik, psychiatra dziecięcy, pracownik socjalny, terapeuta grupowy, dyrektor CPD. 
 • Przebieg pomocy dla danego dziecka oraz jego stan i sytuacja omawiane będą na kolejnych spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego.

Jak jest obszar, na którym działamy?

Działamy na terenie województwa podkarpackiego, istotnym kryterium jest możliwość dojazdu do CPD w Rzeszowie.

Czy dziecko samo może zgłosić się do CPD?

Osoby niepełnoletnie nie mogą zostać przyjęte w CPD bez zgody rodziców/opiekunów.

W trakcie pierwszego spotkania ustalimy z opiekunem dziecka sposób kontaktowania się. 

Czy osoby dorosłe znajdą pomoc w CPD?

W CPD będziemy pracować z dziećmi i młodzieżą, która nie ukończyła 18 roku życia. Osoby dorosłe, które znajdą tu pomoc i wsparcie to niekrzywdzący członkowie rodzin/ opiekunowie dzieci.

Kto pomaga w CPD?

Członkowie naszego zespołu to wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem.
W naszej pracy kierujemy się wartościami takimi jak szacunek do drugiej osoby, empatia i troska. W każdej sytuacji, najistostniejsze jest dla nas dobro dziecka.

Razem z nami współpracują:

 • psycholodzy
 • psychoterapeuci
 • psychiatra dziecięcy
 • prawnicy
 • pracownik socjalny
 • lekarz pediatra
 • nauczyciele, pedagodzy prowadzący zajęcia wyrównujące braki szkolne
 • socjoterapeuta prowadzący dla dzieci zajęcia terapii ruchem dla dzieci

CPD – WSPIERAJ

Centrum Pomocy Dzieciom, to miejsce, gdzie trafiają dzieci pokrzywdzone i otrzymują bezpłatną pomoc. Nie moglibyśmy działać, gdyby nie Wasze wsparcie! 

Na naszą działalność pozyskujemy środki z różnych źródeł, także od osób prywatnych. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, wszystkie pozyskane środki przekazane są na działalność statutową


Zobacz jak możesz wesprzeć działania fundacji 

Rozlicz z nami PIT 1,5%