Start > Wyspa SENIORita

Wyspa SENIORita

Był to projekt współfinansowany z budżetu Wojewody Podkarpackiego. Zadanie objęło cykl warsztatów aktywizujących dla seniorów. Przykładowe tematy warsztatów to m.in. bezpieczeństwo, gospodarowanie budżetem, prawa konsumenckie, zasady udzielania pierwszej pomocy, choroby cywilizacyjne, zdrowe odżywianie, dbanie o wizerunek i samopoczucie. Odbyły się także warsztaty obejmujące twórczą pracę i zabawę z wnukami w „Szkole mega dziadków” oraz warsztat zwiększający zakres umiejętności obsługi współczesnych mediów.

Rozlicz z nami PIT 1,5%