Start > Apetyt na zdrowie

Apetyt na zdrowie

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (2017r). Program edukacyjny skierowany był do rodzin, promował zdrowy, aktywny styl życia i zmianę nawyków w zakresie odżywiania oraz propagował wspólne spędzanie wolnego czasu. W ramach projektu zorganizowano spotkania szkoleniowe z dietetykiem oraz warsztaty dla dzieci w świetlicach w Urzejowicach, Grzęsce, Rozborzu, Pawłosiowie i Cieszacinie Wielkim. Zadanie zakładało wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

Rozlicz z nami PIT 1,5% Skip to content