Start > Projekt integracja

Projekt integracja

Kolejnym projektem realizowanym od maja 2022 r. był  PROJEKT – INTEGRACJA, z grantu przyznanego przez Air Liquide. Jego celem była integracja społeczna osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne (zrealizowanych 500 ha), zajęcia grupowe (100 ha) oraz organizację wyjazdów dzieci z rodzicami (31 osób).

Rozlicz z nami PIT 1,5%