Start > Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

W ramach projektu Wspólnie dla Ukrainy! dofinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025″ podjęliśmy działania na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Tego typu pomoc od V 2022 – XII 2023 otrzyma 500 uchodźców w ramach 2000 godzin  poradnictwa psychologicznego (indywidualnego) i 912 godzin zajęć socjoterapeutycznych (grupowych) dla dzieci i młodzieży.

Rozlicz z nami PIT 1,5%