Start > Wspólnie dla ukrainy

Wspólnie dla ukrainy

W ramach projektu Wspólnie dla Ukrainy! dofinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, podjęliśmy działania na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Tego typu pomoc od V 2022 – XII 2023 otrzyma 500 uchodźców w ramach 2000 godzin  poradnictwa psychologicznego (indywidualnego) i 912 godzin zajęć socjoterapeutycznych (grupowych) dla dzieci i młodzieży.

Realizujemy także projekt Solidarni w potrzebie  finansowany ze środków Funduszu Pomocy na podstawie umowy nr S-I.6333.119.4.2022/T zawartej z Wojewodą Podkarpackim.CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wspieranie inicjatyw edukacyjnych, profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju.