Start > CZAS RUSZYĆ Z MIEJSCA!

CZAS RUSZYĆ Z MIEJSCA!

Głównym celem projektu był wzrost zdolności do podjęcia stabilnego zatrudnienia poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne dla osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących w woj. Podkarpackim, będących osobami biernymi zawodowo, należących do kategorii NEET lub ubogimi pracującymi, osobami zatrudnionymi na umowy krótkoterminowe oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych. Poprzez zaplanowane w projekcie zadania, beneficjenci otrzymali kompleksowe wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego,  pośrednictwa pracy, a także udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych, gwarantujących zatrudnienie.

Rozlicz z nami PIT 1,5%