Statut Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL (tekst jednolity na dzień 27 sierpnia 2018 r.):