Start > Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

W odpowiedzi na liczne zapytania do naszej Fundacji w okresie lockdownu (2020 rok) zorganizowaliśmy wspólnie z Centrum Szkoleniowo- Terapeutycznym SELF akcję charytatywną: Bezpłatne konsultacje psychologiczne, dla osób przeżywających wysoki poziom stresu związanego z pandemią. Łącznie udzieliliśmy ponad 340 godzin konsultacji psychologicznych. Skorzystały z niego osoby z 53 gmin: klienci PCPRów, DPSów, OPSów z woj. Podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Były to głównie osoby dorosłe i młodzież zmagający się z wieloma trudnościami wynikającymi z pandemii. 

Rozlicz z nami PIT 1,5%