Start > DRZEWO WOLNOŚCI TRZEBA CIĄGLE PODLEWAĆ

DRZEWO WOLNOŚCI TRZEBA CIĄGLE PODLEWAĆ

Zadanie zostało dofinansowane ze środków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. W ramach projektu działania zostały nakierowane na rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, poszerzanie ich wiedzy w sferze działań obywatelskich i partycypacji publicznej, wolności narodowej oraz osobistej. Zrealizowaliśmy m.in.:

 • Konferencja inauguracyjna – precyzyjne dostosowanie oddziaływań do potrzeb odbiorców i wdrażanie skutecznych metod działania na terenie Gminy Przeworsk
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży  o tematyce związanej z wolnością osobistą
  i narodową
 • Warsztaty szkoleniowe dla ngo
 • Prelekcje na temat partycypacji publicznej i ekonomii społecznej
 • Spotkanie konsultacyjne w ramach Gminnego Programu Współpracy z ngo
 • Przegląd twórczości artystycznej „Wolność niejedno ma imię”
 • Organizacja Centrum Wsparcia Społecznego
 • Spotkania  współtworzenia podmiotu ekonomii społecznej w Gminie Przeworsk
  z przedstawicielami Samorządu Lokalnego i Rady Gminy
Rozlicz z nami PIT 1,5%