Start > „sPROFILowana pomoc psychologiczna”

„sPROFILowana pomoc psychologiczna”

Projekt „sPROFILowana pomoc psychologiczna!” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

W ramach zadania publicznego udzielone zostanie wsparcie psychologiczne dla obywateli Ukrainy – 1000 godz. indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 40 osób niepełnosprawnych oraz 150 godz. psychologicznych warsztatów grupowych dla ich opiekunów/osób z najbliższego otoczenia.

Okres realizacji: 26 czerwca – 17 grudnia 2023 r.

Wartość dofinansowania: 121 250,00 zł