Start > Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju

Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju

Działania prowadzone w ramach projektu umożliwiły osiągnięcie głównego celu tj. zapobieganie wykluczeniu społecznemu, integrację wewnątrz- i zewnątrz-pokoleniową oraz podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie: Kompetencji społecznych, przeciwdziałania procesów psychofizycznych oraz wykorzystywania nowych technologii i mediów cyfrowych w codziennym funkcjonowaniu osób starszych. Projekt przyczynił się do poprawy jakości i poziomu życia osób starszych.

Rozlicz z nami PIT 1,5%