Start > Profilaktyka zdrowia psychicznego

Profilaktyka zdrowia psychicznego

Od początku naszych działań realizujemy projekty mające na celu wsparcie dzieci i młodzieży. Zgodnie z naszym przekonaniem, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, kładziemy nacisk na działania profilaktyczne. Pragniemy dawać szansę i równy dostęp do rozwoju oraz edukacji. Nasze działania obejmują także współpracę z nauczycielami oraz pedagogami. Szkolimy ich i wspieramy, aby jak najlepiej wypełniali swoją misję, ale także rozwijali pasję, jaką jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Poprzez warsztaty i szkolenia profilaktyczne, chcemy przygotować młodych ludzi do życia, w którym uzależnienie od internetu czy środków psychoaktywnych jest realnym zagrożeniem. Pracujemy również nad tym, aby w świecie coraz bardziej scyfryzowanym, młody człowiek potrafił nawiązywać relacje z innymi oraz radzić sobie ze stresem.