Start > Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa,

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa,

Następstwem tych działań okazał się projekt, realizowany w 2021 roku we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa, w ramach którego zrealizowaliśmy kolejne 500 godzin wsparcia psychologicznego. Nasze działania w tym obszarze były odpowiedzią na podstawowe potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, miało znaczenie zwłaszcza dla osób, których niepełnosprawność znacznie utrudnia komunikację z otoczeniem. Poprzez dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, realizacja zadania miała większe znaczenie dla podniesienia aktywności środowiska wszystkich grup osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W projekcie wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom. Większość osób, do których skierowaliśmy ofertę jest w złej sytuacji ekonomicznej i życiowej, często należą one do grup ryzyka zagrożonych wykluczeniem społecznym, dlatego szczególnie ważna była dla nich możliwość dostępu do kompetentnej, kompleksowej, bezpłatnej pomocy i wsparcia psychologicznego.