Start > Świadczenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego…

Świadczenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego…

Nieprzerwanie od 2020 roku Fundacja PRO-FIL we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program pomocy psychologicznej, aktualnie w ramach projektu: Świadczenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego/psychoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych na terenie województwa podkarpackiego – kontynuacja 2. Łącznie przeprowadziliśmy już 1500 godz. Wsparcia.

Rozlicz z nami PIT 1,5%