Start > BAJKĄ DO MNIE MÓW (2019)

BAJKĄ DO MNIE MÓW (2019)

Projekt powstał w celu zwiększenia i rozwoju oferty świadczeń pomocy społecznej dla rodzin z terenu województwa podkarpackiego, wspierające je w realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczej poprzez promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny. W ramach zadania publicznego przedstawiliśmy aktywne formy spędzania wolnego czasu ponad 50 rodzinom! Ponadto zaobserwowaliśmy dodatkowe korzyści wynikające z projektu- wzrost umiejętności szkolnych u młodzieży, tj. z zakresu słownictwa, wyobraźni twórczej, a także kompetencji społecznych: empatii, naśladowanie pozytywnych wzorców oraz wzrost satysfakcji rodziców z osiągania pozytywnych efektów wychowawczych.

Rozlicz z nami PIT 1,5%