Start > Aktywizacja społeczna

Aktywizacja społeczna

Fundacja realizuje liczne działania mające na celu aktywizację społeczną różnych grup społecznych, w tym osób starszych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem. Realizujemy wiele projektów nakierowanych na pomoc społeczną, w tym także pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Obejmujemy wsparciem psychologicznym i oferujemy kompleksową, profesjonalna pomoc najbardziej potrzebującym. Ponadto poświęcamy znaczną część naszej uwagi na wartości rodzinne, które pragniemy propagować. Poniżej przedstawiamy nasze projekty związane z tym zakresem.