Start > Projekt1:0 DLA MŁODYCH

Projekt1:0 DLA MŁODYCH

Powstał w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój, dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego odbiorcami były osoby w wieku 15- 19 lat, zamieszkujące gminę Przeworsk, których kompetencje społeczne wymagały rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Uczestnicy projektu zaangażowali się w aktywności społeczne- działania wolontarystyczne na rzecz społeczności lokalnej. Młodzież wzięła udział w różnych formach aktywizacyjnych oraz otrzymała stypendium naukowe