Start > PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH W WYBRANYCH SZKOŁACH  (2018)

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH W WYBRANYCH SZKOŁACH  (2018)

Projekt realizowany na zlecenie Urzędu Gminy Toszek (2018rok). Program profilaktyczny obejmował zajęcia warsztatowe dla uczniów (budowanie zasobów osobistych, konstruktywne rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem i napięciem,  budowanie sieci wsparcia w kontekście profilaktyki zachowań ryzykownych) oraz indywidualne spotkania superwizyjne dla wychowawców klas i grup, w których realizowano warsztaty (omówienie wniosków oraz opracowywanie planów wychowawczych uwzględniających potrzeby indywidualne dzieci oraz grup, w których funkcjonują).

Rozlicz z nami PIT 1,5%