Start > AKADEMIA PRZYJAŹNI (2016)

AKADEMIA PRZYJAŹNI (2016)

W 2016 roku powstał projekt szkoleniowo-warsztatowy Akademia Przyjaźni (finansowany ze środków Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016, pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”). W ramach zadania publicznego przeprowadziliśmy warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży- profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy oraz uzależnień od gier komputerowych, Internetu, Hazardu. Ponadto zwróciliśmy się ku nauczycielom i wychowawcom, przeprowadzając dla nich superwizje. Nasze działania objęły: SP w Tyczynie, gdzie zostały zorganizowane i przeprowadzone inicjatywy na rzecz promowania zdrowego stylu życia (Szkolny dzień pod hasłem „ Jestem FIT”); Gimnazjum Publiczne i Szkołę Podstawową w Iwoniczu („Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii”); Urząd Miasta i Gminę Rudnik nad Sanem („Warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień od narkotyków i dopalaczy”); Zespół Szkół im. Jana Raka w Husowie („Warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień”).