Start > Aktywna młodzież- działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (2019)

Aktywna młodzież- działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (2019)

Projekt obejmował młodzież w wieku 16-20 lat z powiatu łańcuckiego i miał na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Młodzież została zaangażowana w działania rozwijające ich kompetencje społeczne, animacyjne oraz wolontariackie.

Rozlicz z nami PIT 1,5%