Start > ZAJĘCIA DODATKOWE MEGA ROZWOJOWE (2017-2019)

ZAJĘCIA DODATKOWE MEGA ROZWOJOWE (2017-2019)

Działania realizowane w latach 2017- 2019 miały na celu wspieranie inicjatyw edukacyjnych, profilaktykę zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, czerpanie inspiracji z postaw bohaterów narodowych w codziennym życiu oraz tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju. Zajęcia dodatkowe mega rozwojowe (dofinansowane z Fundacji PZU w ramach programu „Z Fundacją PZU po lekcjach”) cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dlatego zrealizowaliśmy aż dwie edycje projektu w tych latach. Beneficjentami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, rodzice, wychowawcy i członkowie społeczności lokalnej z Zespołu Szkół w Świlczy oraz Szkół Podstawowych nr 1,2,4 Łańcucie. W ramach projektu przeprowadzone zostały  zajęcia warsztatowe:

  • Trening twórczości i kreatywności – gry planszowe mega rozwojowe.
  • Trening kompetencji społecznych – liderzy komunikacji (Tematyka: komunikacja, współpraca, asertywność, zarządzanie zespołem)
  • Trening zdolności poznawczych (techniki efektywnego uczenia się ćwiczenia wspomagające zapamiętywanie,  gimnastyka mózgu, gry logiczne i łamigłówki, rozwój zdolności poznawczych, elementy pedagogiki cyrku (żonglerki).
Rozlicz z nami PIT 1,5%