Start > Szkoła mnożenia talentów – III edycja

Szkoła mnożenia talentów – III edycja

Zadanie publiczne: „Szkoła mnożenia talentów – III edycja” z zakresu pomocy społecznej   – z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2023 roku, współfinansowane z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Celem głównym zadania publicznego jest udzielenie wsparcia skierowanego do 24 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krasne poprzez utworzenie oferty ogólnorozwojowych zajęć.

Program zakłada realizację 3 form wsparcia w postaci realizacji zajęć:

– profilaktyki uzależnień behawioralnych z ukierunkowaniem na uzależnienia od gier/Internetu – 160h

– treningu uczenia się – 160h

– socjoterapii – 160h

Okres realizacji: 17.07 – 31.12.2023 r.

Wartość dofinansowania: 40 500,00 zł