Start > MŁODZIEŻOWA AKADEMIA LIDERÓW WOLONTARIATU! (2021)

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA LIDERÓW WOLONTARIATU! (2021)

Celem projektu, zrealizowanego w 2021 roku, pt. Młodzieżowa Akademia Liderów Wolontariatu! było zwiększenie aktywności obywatelskiej 32 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie do rozwijania wolontariatu ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów społecznych poprzez realizację autorskich inicjatyw społecznych w obszarze kultury, sportu, turystyki, rekreacji, animacji społecznej. Projekt był finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego NoweFio.

Zadanie było autorską inicjatywą naszej fundacji i polegało na kształtowaniu umiejętności liderskich w dziedzinie aktywności obywatelskiej i społecznej wśród młodzieży w wieku 16-19 lat. Program pełnił funkcję aktywizacyjną i profilaktyczną, stwarzając młodym ludziom przestrzeń do rozwoju osobistego oraz zwiększenie możliwości ich wpływu na otaczającą rzeczywistość, angażując w wolontariat i animację społeczną. Uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu warsztatów, które pozwoliły im zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej, poznanie specyfiki pracy wolontariusza. Wzięli także udział w treningach i konsultacjach z psychologiem i mentorem, co przyczyniło się do wypracowania indywidualnej ścieżki rozwoju. Dzięki tym działaniom wzrosła wiedza uczestników nt. społeczeństwa obywatelskiego. Młodzi ludzie, dzięki włączeniu się w wydarzenia z wykorzystaniem pedagogiki ulicy jak i działania wolontariackie z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik i narzędzi animacyjnych, mogli doświadczyć wpływu na dokonywanie społecznej zmiany.