Start > W UZALEŻNIENIA NIE WPADAMY, NA ZDROWY STYL ŻYCIA STAWIAMY!

W UZALEŻNIENIA NIE WPADAMY, NA ZDROWY STYL ŻYCIA STAWIAMY!

Od 2018 roku  realizujemy kolejne edycje projektu: W uzależnienia nie wpadamy, na zdrowy styl życia stawiamy! (dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie). Niniejszy program należy do tzw. profilaktyki uniwersalnej (pierwszorzędowej) i ma za zadanie wspomagać edukację uczniów szkół w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, promowania zdrowego i aktywnego stylu życia oraz organizacji czasu wolnego, rozwijania pasji i zainteresowań. Jego celem jest odpowiednio wczesne uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie płyną z ich najbliższego otoczenia, sięgania po środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, nowe substancje psychoaktywne, z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia. Ponadto zakłada on ukazywanie możliwości otrzymania różnego rodzaju form wsparcia w najbliższym otoczeniu i rozwoju własnych mechanizmów chroniących (w tym: rozwój umiejętności asertywności czy radzenia sobie ze stresem ). Program warsztatów profilaktycznych realizowanych w ramach zadania publicznego powstał w oparciu o założenia amerykańskiego programu All Stars. Uwzględnia on następujące czynniki szkolne: przyjazny klimat szkoły, dobra komunikacja między uczniami i nauczycielami, oczekiwania nauczycieli wobec uczniów dostosowane do możliwości dzieci oraz jasne zasady zachowania w szkole. Ponadto w programie warsztatów wykorzystujemy grywalizację(gamifikację) czyli świadome wykorzystywanie mechanizmów myślowych, które stosuje się w grach komputerowych lub fabularnych do modyfikowania zachowań ludzi w takich sytuacjach, które nie są grami. Grywalizacja opiera się na przyjemności, która wiąże się z pokonywaniem kolejnych wyzwań, rywalizacji czy też współpracy. Zachęca ona i motywuje jednocześnie do działania. To rozwiązywanie realnych problemów takich jak brak zaangażowania, czy też motywacji wśród wybranej grupy osób w określonym celu.

Do tej pory naszymi beneficjentami byli uczniowie ze szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Jesteśmy w trakcie realizacji już 4. Edycji i z ogromną radością dostrzegamy efekty naszych działań.

Rozlicz z nami PIT 1,5% Skip to content