Start > PROFILAKTYKA TAŃSZA OD LECZENIA (2021 – DO TERAZ)

PROFILAKTYKA TAŃSZA OD LECZENIA (2021 – DO TERAZ)

W ramach zadania publicznego Profilaktyka tańsza od leczenia, realizowanego w Gminie Krasne od 2021 roku, zaoferowaliśmy bezpłatne zajęcia pozalekcyjne o profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci młodzieży, dotyczące profilaktyki uzależnień, w tym programów opiekuńczo- wychowawczych, jako zagospodarowania czasu wolnego. Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii są takie, aby zapewniać dzieciom i młodzieży alternatywne formy spędzania wolnego czasu, oferując zajęcia pozalekcyjne o charakterze artystycznym, ogólnorozwojowym oraz wspierające ich rozwój interpersonalny.

Rozlicz z nami PIT 1,5%