Start > NA ZDROWO PRZECIWKO UZALEŻNIENIOM! (od 2020)

NA ZDROWO PRZECIWKO UZALEŻNIENIOM! (od 2020)

Spoglądając na dotychczas zrealizowane projekty i wychodząc naprzeciw potrzebom, jakie zaobserwowaliśmy w 2020 powstały projekt Na zdrowo przeciwko uzależnieniom! w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, szczególnie od alkoholu. Nasze działania pozwoliły na promowanie odpowiednich wzorców życia oraz przeciwdziałanie występowaniu czynników ryzyka i negatywnych skutków płynących z uzależnienia od alkoholu. Poprzez realizację działań warsztatowych uczniowie  oraz  odbiorcy kampanii, organizowanych na terenie szkół mieli szansę rozwijać swoje kompetencje społeczne: komunikację, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie

z trudnymi emocjami czy współpracę. Wychowawcy natomiast otrzymali wsparcie i odpowiednią wiedzę od specjalistów prowadzących zajęcia, dzięki czemu mogli odpowiednio reagować w niepokojących sytuacjach jak i wspierać uczniów w ich prawidłowym rozwoju.

Celem realizacji zadania publicznego było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń jakie na nich czekają, a także aktywizację młodych ludzi do podejmowania działań profilaktycznych przy jednoczesnym zaangażowaniu w podejmowanie działań rozwijających pasje i zainteresowania oraz wdrażanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego bez uzależnień. Realizacja kampanii profilaktycznych na terenie szkół pozwoli na bezpośrednie zaangażowanie uczniów w podejmowanie aktywności zwiększając jednocześnie efektywności prowadzonych działań psychoedukacyjnych.

Rozlicz z nami PIT 1,5%