admin

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – o co tu chodzi? Konieczność czy możliwość wyboru?

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – dowiedz się więcej na temat przepisów, ważnych dat oraz zobacz kogo one dotyczą i skąd czerpać wiedzę na ich temat?

Dowiedz się więcej

Centrum Pomocy Dzieciom

Czy wiecie, że:

 

 • 32% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych
 • 22% nastolatków samookalecza się
 • 8% dzieci nie ma obok siebie żadnej zaufanej osoby

To statystyki przekazywane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która od lat udziela bezpłatnej pomocy dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia. To właśnie ta fundacja zapoczątkowała funkcjonowanie w Polsce Centrów Pomocy Dzieciom. Obecnie w Polsce jest 10 placówek CPD. Czas na Rzeszów!!!

Dowiedz się więcej

Warsztaty i profilaktyka dla uczniów

 • Trening umiejętności psychospołecznych
 • Skuteczna komunikacja
 • Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej
 • Profilaktyka uzależnień od alkoholu
 • Profilaktyka uzależnień od komputera i telefonu
 • Profilaktyka uzależnienia od narkotyków i dopalaczy
Dowiedz się więcej

Szkolenia dla rady pedagogicznej

 • Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży
 • Wykluczenie społeczne i samowykluczenie ze wskazaniem na
 • Depresję dzieci i młodzieży- jak rozpoznać i jak pomóc
 • Diagnoza problemów wychowawczych
 • Wirtualny świat- szanse i zagrożenia płynące z sieci. skutki
 • realne formy pomocy w sytuacjach trudnych.
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
 • Uzależnienia od substancji psychoak
Dowiedz się więcej

Szkolenia dla rodziców

Program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Dowiedz się więcej

Pomoc psychologiczna – dyżury specjalistów

 • psycholog dla dzieci i młodzieży
 • psycholog dla dorosłych
 • terapeuta rodzinny
 • trening kompetencji społecznych z elementami socjoterapii
Dowiedz się więcej
Rozlicz z nami PIT 1,5%