admin

Warsztaty i profilaktyka dla uczniów

 • Trening umiejętności psychospołecznych
 • Skuteczna komunikacja
 • Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej
 • Profilaktyka uzależnień od alkoholu
 • Profilaktyka uzależnień od komputera i telefonu
 • Profilaktyka uzależnienia od narkotyków i dopalaczy
Dowiedz się więcej

Szkolenia dla rady pedagogicznej

 • Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży
 • Wykluczenie społeczne i samowykluczenie ze wskazaniem na
 • Depresję dzieci i młodzieży- jak rozpoznać i jak pomóc
 • Diagnoza problemów wychowawczych
 • Wirtualny świat- szanse i zagrożenia płynące z sieci. skutki
 • realne formy pomocy w sytuacjach trudnych.
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
 • Uzależnienia od substancji psychoak
Dowiedz się więcej

Szkolenia dla rodziców

Program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Dowiedz się więcej

Pomoc psychologiczna – dyżury specjalistów

 • psycholog dla dzieci i młodzieży
 • psycholog dla dorosłych
 • terapeuta rodzinny
 • trening kompetencji społecznych z elementami socjoterapii
Dowiedz się więcej