Start > STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – o co tu chodzi? Konieczność czy możliwość wyboru?

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – o co tu chodzi? Konieczność czy możliwość wyboru?

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – poznaj przepisy, ważne daty oraz dowiedz się kogo one dotyczą i skąd czerpać wiedzę?

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – PRZEPISY I WAŻNE DATY

Już od 15.02.2024 r. wszystkie podmioty pracujące z dziećmi będą zobowiązane do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich ?

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy nowelizuje przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich znajdujące się w art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Ta ustawa została zmieniona Ustawą o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawą Kamilka, która wchodzi w życie 15 lutego 2024 r. Od tego dnia zaczynają obowiązywać przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kamilka obowiązek wprowadzenia wyżej wymienionych standardów musi być zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia jej obowiązywania, czyli do 15 sierpnia 2024 r. Jest to okres przejściowy, na dostosowanie działalności danego podmiotu do wymogów, o których mówi ustawa.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – KOGO DOTYCZĄ?

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich mają:

 1. organ zarządzający:
  – jednostką systemu oświaty; należą do nich m.in. : przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe;
  – inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
 2. organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
 3. podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – CZYM SĄ I SKĄD CZERPAĆ WIEDZĘ?

W Polsce Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi od wielu lat program rozpowszechniający wprowadzanie Standardów Ochrony Dzieci skierowany do wszystkich instytucji/organizacji, w których dorośli pracują z dziećmi. Celem wprowadzania standardów jest tworzenie bezpiecznych placówek i organizacji.

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych miejscach działających na rzecz dzieci. Standardy ochrony dzieci w danej placówce/organizacji obejmują cztery obszary. Są to:

 • polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
 • edukacja i monitorowanie zaangażowania personelu w przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci;
 • wprowadzenie procedur zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka;
 • monitoring i weryfikacja zgodności prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.

Standardy ochrony małoletnich to niezbędny element prawidłowego funkcjonowania każdej placówki/organizacji działającej z i na rzecz dzieci i młodzieży. W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

 • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
 • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie,
 • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi
  i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie,
 • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy
  w trudnych sytuacjach życiowych,
 • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Na Podkarpaciu organizacją prowadzącą szkolenia w obszarze tworzenia, wdrażania oraz monitorowania Standardów ochrony małoletnich jest Fundacja PRO-FIL. Nasi specjaliści przeszli szkolenie m.in. u osób, które uczestniczyły w procesie tworzenia ustawy Kamilka oraz współpracują z ekspertami FDDS. Aktualnie szerzymy wiedzę dotyczącą Standardów ochrony dzieci a już od wielu lat szkolimy kadry pracujące z dziećmi i młodzieżą w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania krzywdzeniu i przemocy.

Szczegółowe informacje na https://standardy.fdds.pl/

Rozlicz z nami PIT 1,5%