Start > Szkolenia dla rodziców

Szkolenia dla rodziców

Program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. W trakcie szkolenia rodzice mają możliwość nabycia umiejętności ważnych w budowaniu relacji rodzinnych opartych na szacunku i współpracy. W ten sposób rozwiną swoje umiejętności wychowawcze.

Parenting skills workshop

Zajęcia warsztatowe, których celem jest zwiększanie zwiększenie umiejętności wychowawczych, takich np. jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie uczuć, budowanie realnej samooceny dziecka, stawianie wymagań i granic.

Spotkanie realizowane wg autorskiego programu stworzonego w oparciu o ideę Marshalla B. Rosenberga – Porozumienie Bez Przemocy. Metoda nakierowana na podniesienie świadomości procesów dziejących się w obszarze relacji i komunikacji z dzieckiem, partnerem i samym sobą; dająca przestrzeń do wymiany doświadczeń rodzicielskich.

Rozlicz z nami PIT 1,5%