Start > Szkolenia dla rady pedagogicznej

Szkolenia dla rady pedagogicznej

SZKOLENIA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Oferta szkoleń dla nauczycieli i pedagogów obejmuje szeroki zakres tematyczny. Dzięki temu kompleksowo odpowiadamy na specyficzne potrzeby pracowników instytucji oświaty. Niezależnie od tematu, zwracamy uwagę na budowę podstaw współpracy, wymianę doświadczeń i komunikację w zespole. Wykorzystujemy analizę przypadków, ćwiczenia warsztatowe, gry szkoleniowe, pracę w grupach, mini wykład czy dyskusję. Celem prowadzonych działań jest przede wszystkim ochrona ucznia przed podejmowaniem zachowań hamujących i zaburzających jego prawidłowy rozwój.

Tematyka szkoleń na grona pedagogicznego:

  • Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży
  • Wykluczenie społeczne i samowykluczenie ze wskazaniem na depresję dzieci i młodzieży- jak rozpoznać i jak pomóc?
  • Diagnoza problemów wychowawczych
  • Wirtualny świat- szanse i zagrożenia płynące z sieci. Skutki i realne formy pomocy w sytuacjach trudnych
  • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
  • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych profilaktyka i interwencja
Rozlicz z nami PIT 1,5%