Start > Spynka

Spynka

W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im J. A. Komeńskiego w partnerstwie z UNICEF prowadzimy przedsięwzięcie mające na celu wsparcie ukraińskich matek z małymi dziećmi – PROGRAM SPYNKA. Ma on na celu Wsparcie: ułatwienie dzieciom i ich matkom z Ukrainy adaptacji oraz budowania poczucia bezpieczeństwa i wspólnoty, wspieranie rozwoju dzieci, budowanie wspólnoty i relacji między dziećmi.

Nasza pomoc jest także niekonwencjonalna. W partnerstwie z UNHCR – urzędem ONZ realizujemy projekt Mobil Protection Hub, którego celem jest zapewnienie kompleksowej bezpłatnej, ale również mobilnej pomocy psychologicznej poprzez konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe. „Mobilność” polega na tym, że ww. pomoc świadczymy przemieszczając się wyposażonym w gabinet terapeutyczny kamperem, docierając do małych miejscowości w woj. Podkarpackim.

Rozlicz z nami PIT 1,5%