Start > Solidarni w potrzebie!

Solidarni w potrzebie!

Zadanie publiczne: „Solidarni w potrzebie”, którego celem jest zapewnienie pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jest finansowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie umowy nr S-I.6333.119.4.2022/T zawartej z Wojewodą Podkarpackim.

Celem głównym realizacji działań jest kompleksowe oraz dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie psychologiczne i integracyjne uchodźców z Ukrainy (kobiety oraz dzieci i młodzież), przebywających na terenie województwa podkarpackiego poprzez wsparcie psychoterapeutyczne, integracyjne i terapeutyczne. Działania projektowe ukierunkowane zostały z jednej strony na niwelację problemów i redukcji barier psychologicznych, radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, z drugiej natomiast odbiorcy wsparcia uzyskują wsparcie w skutecznej integracji społecznej oraz samodzielnej realizacji założonych celów krótko i długoterminowych.

W ramach projektu zostanie zorganizowane:

– 210 godzin wsparcia psychoterapeutycznego

– 120 godzin zajęć integracyjnych dla dzieci

– 40 godzin warsztatów terapeutycznych

– punkt pomocy wyposażony w 2 komputery z dostępem do Internetu, z którego mogą korzystać odbiorcy zdania publicznego (szczegółowy harmonogram pracy punktu dostępny poniżej)

Harmonogram pracy punktu:

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Rozlicz z nami PIT 1,5%