Start > S.O.S. Ukrainie

S.O.S. Ukrainie

Dzięki opisanym projektom pomogliśmy do tej pory 2500 uchodźcom z Ukrainy przybyłym do Polski podczas trwającej w ich kraju wojny.

Pierwsze wsparcie finansowe otrzymaliśmy z Kancelarii Rady Ministrów, na realizację wsparcia psychologicznego dla 200 osób – 1000 h konsultacji.

Udało nam się doposażyć hostel dla uchodźców z Ukrainy (infrastruktura mieszkaniowa niezbędna do zapewnienia godziwych warunków egzystencjalno- bytowych osób korzystających z hostelu) dzięki projektowi S.O.S. Ukrainie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5. – wsparcie uzyskane od Narodowego Instytutu Wolności.

Rozlicz z nami PIT 1,5%