Start > Domy Dziecka Bez Wirusa (2020 rok)

Domy Dziecka Bez Wirusa (2020 rok)

W bardzo trudnym czasie pandemii zwróciliśmy się także ku najbardziej potrzebującym i przeprowadziliśmy akcję charytatywną, #DomyDzieckaBezWirusa (2020 rok), dzięki której udało się wzmocnić poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z domów dziecka na terenie województwa podkarpackiego. Sytuacja, w której powszechnie brakowało płynów do dezynfekcji i maseczek oraz bardzo surowa izolacja dzieci, była dla nich szczególnie trudna. Dzięki zorganizowaniu zbiórki oraz bezpłatnych konsultacji psychologicznych, udało się zapewnić wsparcie blisko 1500 osobom. Dodatkowymi wartościami naszej akcji charytatywnej było rozwijanie postawy wolontariatu oraz solidarności w czasach kryzysu i braku pewności odnośnie przyszłości. Odbiorcy naszej akcji to nie tylko dzieci z domów dziecka, ale również darczyńcy i sponsorzy, u których w wyraźny sposób rozwijaliśmy prospołeczne postawy

Rozlicz z nami PIT 1,5%