Start > SUPERHEROES (2020)

SUPERHEROES (2020)

Ideą projektu SUPERBOHATERZY (2020) było stworzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do dorastającej młodzieży i osób młodych oraz przeprowadzenie szkoleń dla instytucji i podmiotów funkcjonujących w otoczeniu rodziny w obszarach podnoszących rangę rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz istotę ról rodzicielskich w kształtowaniu prawidłowego środowiska rodzinnego. Celem zadania było wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo –wychowawczej, promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny poprzez upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Rozlicz z nami PIT 1,5%