Start > Wakacje, hotele, restauracje – na co zwracać uwagę w kontekście standardów ochrony dzieci?

Wakacje, hotele, restauracje – na co zwracać uwagę w kontekście standardów ochrony dzieci?

STANDARDY OCHRONY DZIECI – PODSTAWA PRAWNA

Nowe regulacje prawne znane jako „Lex Kamilek” zobowiązują wszystkie podmioty pracujące z dziećmi aby od dnia 15 lutego 2024 r. wprowadziły standardy ochrony małoletnich (uregulowania wynikające z treści art 22c w zw. z art. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r., o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich Dz. U. 2023 poz. 1304 z późn. zm.)

STANDARDY OCHRONY DZIECI – KOGO DOTYCZĄ?

Obowiązek taki leży między innymi na podmiotach świadczących usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich. Wszystkie te jednostki mają czas na opracowanie oraz wdrożenie standardów do 15 sierpnia 2024 r.

Co to oznacza? Standardy ochrony małoletnich uznajemy za konieczny element funkcjonowania wszystkich instytucji, w których przebywają dzieci. Dlaczego? Ponieważ dzięki nim placówka troszczy się o dobro każdego dziecka, zabezpiecza personel oraz dba
o swoją reputację. Większa świadomość zagrożeń pozwala efektywniej im zapobiegać
i w konsekwencji skuteczniej tworzyć środowisko wolne od czynników, które mogą doprowadzić do naruszenia praw dziecka. Standardy dają pracownikom jasność w zakresie zachowań niedozwolonych względem dzieci, jak również w sposób przejrzysty informują o oczekiwanej reakcji w przypadku obaw o ich bezpieczeństwo. Ponadto poprzez wdrożenie standardów instytucja kieruje na zewnątrz jednoznaczny komunikat na temat swojego zaangażowania w ochronę dzieci przed krzywdzeniem.

STANDARDY OCHRONY DZIECI – W HOTELACH IRESTAURACJACH

W kontekście podmiotów świadczących usługi hotelarskie oraz noclegowe, szczególnie ważna jest „identyfikacja relacji” między dziećmi a dorosłymi przebywającymi w obiekcie noclegowym, co oznacza, że hotelarze są zobowiązani do weryfikacji, czy dorosły gość jest prawnym opiekunem małoletniego. W praktyce, może to oznaczać, że personel hotelu będzie musiał zadać proste pytania dotyczące relacji między dorosłymi a dziećmi, a także obserwować interakcje między nimi, aby upewnić się, że nie ma żadnych zagrożeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa dziecka, personel będzie miał obowiązek podjąć odpowiednie kroki, w tym powiadomienie odpowiednich organów.

CO Z TAKĄ WIEDZĄ MOGĄ ZROBIĆ RODZICE ORAZ OPIEKUNOWIE DZIECI?

  • Sprawdzić, przed wyjazdem do hotelu czy innego miejsca wypoczynku, czy na ich stronie www są umieszczone standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
  • Zapytać czy w miejscu w którym aktualnie przebywają ze swoimi dziećmi są wprowadzone standardy ochrony dzieci.
  • Dowiedzieć się, kto w danym hotelu/lokalu jest odpowiedzialny za politykę ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
  • Poprosić o umożliwienie wglądu do skróconej wersji standardów.
  • Poinformować dzieci które pozostają pod ich opieką, że w związku ze standardami ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, pracownik hotelu będzie mógł zapytać z kim dziecko przebywa w danym miejscu i kim ta osoba jest dla niego.

Na Podkarpaciu organizacją prowadzącą szkolenia w obszarze tworzenia, wdrażania oraz monitorowania Standardów ochrony małoletnich jest Fundacja PRO-FIL. Nasi specjaliści szkolący się i współpracujący z ekspertami FDDS aktualnie szerzą wiedzę dotyczącą Standardów ochrony dzieci a już od wielu lat szkolą kadry pracujące z dziećmi i młodzieżą w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania krzywdzeniu i przemocy.

Rozlicz z nami PIT 1,5% Skip to content