Projekt “Solidarni w potrzebie”

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO–FIL w okresie 01.09 – 31.12.2022 r. realizuje zadanie publiczne pod tytułem “Solidarni w potrzebie”, którego celem jest zapewnienie pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Pomocy na podstawie umowy nr S-I.6333.119.4.2022/T zawartej z Wojewodą Podkarpackim.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wspieranie inicjatyw edukacyjnych, profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju.

W ramach zadania publicznego powstał Punkt Pomocy Obywatelom Ukrainy (ul. Dąbrowskiego 14, 1 piętro, 35-306 Rzeszów)

Oferujemy:

  • Wsparcie psychoterapeutyczne
  • Zajęcia integracyjne dla dzieci
  • Warsztaty terapeutyczne
  • Dostęp do stanowisk komputerowych

Harmonogramy pracy Punktu Pomocy:

1) wrzesień 2022