Wsparcie dla naszej Fundacji z NIW – Priorytet 5

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO–FIL realizuje w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2022 zadanie pod tytułem: S.O.S. Ukrainie. Wsparcie uzyskane od Narodowego Instytutu Wolności przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem ośrodka wsparcia – tymczasowego hostelu dla uchodźców z Ukrainy (infrastruktura mieszkaniowa niezbędna do zapewnienia godziwych warunków egzystencjalno- bytowych osób korzystających z hostelu).

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.