Start > Z pomocą rodzinie

Z pomocą rodzinie

Projekt Zrealizowany był w  Gminie Przeworsk. Grupę docelową projektu stanowiło 40 rodzin .Były to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, osoby będące w kryzysie. Celem projektu było wsparcie rodzin w kryzysie i podniesienie poziomu aktywności społecznej. Poprzez zaplanowane w projekcie zadania beneficjenci otrzymali kompleksowe wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego, a także udział w szkoleniach, warsztatach z zakresu kompetencji społecznych, kompetencji rodzicielskich, zajęciach profilaktycznych (profilaktyka alkoholowa, narkotykowa i zapobieganie agresji) i socjoterapii, która jest formą pracy skierowaną przed wszystkim na niesienie pomocy rodzinom w ich rozwoju zarówno osobistym jak i społecznym. Celem powyższych działań było wspieranie rodzin w kryzysie, rozwijaniu się, braniu odpowiedzialności za własne życie przy jednoczesnym radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w umiejętność radzenia sobie z problemami jakie niesie współczesny świat, wzmocniona została u nich zdolność podejmowania decyzji, umiejętność walki ze stresem, rozwiązywania konfliktów i problemów rodzinnych, a także podniesione zostały ich kompetencje rodzicielskie. Rodziny korzystały również z punktu konsultacyjnego, w którym dyżury pełnili specjaliści: prawnik, psycholog oraz mediator. Poczynione działania przyczyniły się do wyciagnięcia z kryzysu, w którym wcześniej znajdowali się beneficjenci. Osiągnięte rezultaty i produkty pozwoliły w dużej mierze rozwiązać problem związany z kryzysami w których tkwiły rodziny. Poprzez udział w projekcie 120 osób (82 k i 38 m) zostało objętych usługami rozwojowymi, edukacyjnymi, wsparciowymi i społecznymi. Osiągnęli wiele korzyści i trwałe umiejętności społeczne, interpersonalne, życiowe. Poprawiła się ich samoocena, zaczęli lepiej funkcjonować na poziomie relacji rodzinnych i w środowisku lokalnym, udało się im wyjść z wielu kryzysów, w którym znajdowali się przed udziałem w projekcie. Ewaluacja projektu wskazała pozytywne zmiany w postrzeganiu przez młode osoby ról społecznych w obszarze bycia ojcem, matką, żoną czy mężem oraz odpowiedzialności, która za tymi rolami stoi. Rezultatem projektu jest również wsparcie miejsc świadczenia usług informacyjno-edukacyjnych, które istnieją po zakończeniu projektu. W Gminie Przeworsk nadal można korzystać z konsultacji z psychologiem, mediatorem i prawnikiem.

Rozlicz z nami PIT 1,5% Skip to content