Start > Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii

Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii

Projekt zrealizowany w 2021 r. stanowił pierwszy etap współpracy pomiędzy Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL, a stowarzyszeniem Karpatské Centrum Spolupráce. Celem ogólnym mikroprojektu było podniesienie jakości i skuteczności nieformalnej edukacji w sytuacji zagrożenia pandemią, które będzie miało wpływ na poprawę sytuacji na transgranicznym rynku pracy. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, uczniów i łagodząc skutki pandemii COVID-19 zrealizowaliśmy szereg zadań, zmierzających do niwelowania skutków pandemii oraz radzenia sobie w sytuacjach z nią związanych. W trakcie realizacji projektu nauczyciele brali udział w szkoleniach i superwizjach, koncentrowali się na doskonaleniu własnych zasobów, poznali metody, które mogli wykorzystać w swojej dalszej pracy z młodzieżą. Uczniowie zaś mieli okazję do uczestnictwa w treningu umiejętności społecznych, który ma na celu zwiększenie zdolności do nawiązania kontaktów interpersonalnych oraz czerpania z nich satysfakcji poprzez trening komunikacji, budowania motywacji, kreatywności. Wspólna realizacja zadań przez partnerów projektu Polski i Słowacji otworzyła nowe możliwości spójnego połączenia systemu edukacji po obu stronach granicy. Zaangażowanie szkół po obu stronach granicy była świetną okazją wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, co sprzyjało skuteczności i efektywności podejmowanych działań.

Rozlicz z nami PIT 1,5% Skip to content