ZAJĘCIA DODATKOWE MEGA ROZWOJOWE – (PZU)

Dofinansowane z Fundacji PZU w ramach programu „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Okres realizacji: 01.09.2017- 30.06.2018

Rola Fundacji: twórca i realizator projektu (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inspiracji
i Rozwoju PERSPEKTYWA)

  • Miejsce realizacji: Zespół Szkół w Świlczy
  • Beneficjenci: uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, rodzice, wychowawcy
    i członkowie społeczności lokalnej (biorący udział w warsztatach i rozgrywkach w gry planszowe)
  • Cel główny: wspieranie inicjatyw edukacyjnych, profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju

W ramach projektu przeprowadzone zostały  zajęcia warsztatowe (rok 2017):

  • Trening twórczości i kreatywności – gry planszowe mega rozwojowe.
  • Trening kompetencji społecznych – liderzy komunikacji (Tematyka: komunikacja, współpraca, asertywność, zarządzanie zespołem)
  • Trening zdolności poznawczych (techniki efektywnego uczenia się ćwiczenia wspomagające zapamiętywanie,  gimnastyka mózgu, gry logiczne i łamigłówki, rozwój zdolności poznawczych, elementy pedagogiki cyrku (żonglerki).
  • Organizacja rozgrywek w gry planszowe podsumowujących zajęcia projektowe – 04.06.2018