ZAJĘCIA DODATKOWE MEGA ROZWOJOWE (PZU) – II EDYCJA

Dofinansowane z Fundacji PZU w ramach programu „Z Fundacją PZU po lekcjach”.

Okres realizacji: 09.2018-06.2019

Rola Fundacji: twórca i realizator projektu (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inspiracji
i Rozwoju PERSPEKTYWA z siedzibą w Rzeszowie)

Miejsca realizacji:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łańcucie
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie

Beneficjenci: uczniowie szkół podstawowych, rodzice, wychowawcy i członkowie społeczności lokalnej (biorący udział w warsztatach i rozgrywkach w gry planszowe)

Cel główny: wspieranie inicjatyw edukacyjnych, profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju, czerpanie inspiracji z postaw bohaterów narodowych w codziennym życiu

W ramach projektu prowadzone są  zajęcia warsztatowe z elementami:

 

 

  • treningu twórczości i kreatywności – tworzenie i wykorzystanie gier planszowych
  • treningu kompetencji społecznych – (tematyka: komunikacja, współpraca, asertywność, zarządzanie zespołem, umiejętności liderskie)
  • treningu zdolności poznawczych–(techniki efektywnego uczenia się ćwiczenia wspomagające zapamiętywanie,  gimnastyka mózgu, gry logiczne i łamigłówki, rozwój zdolności poznawczych, elementy pedagogiki cyrku (żonglerki).
  • na zakończenie projektu odbędą się Międzyszkolne Rozgrywki w Gry Planszowe