„Warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień” dla Zespołu Szkół im. Jana Raka w Husowie. 

Okres realizacji: grudzień 2016