„Warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień od narkotyków i dopalaczy” dla Urzędu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem. 

Okres realizacji: grudzień 2016