TOSZEK – Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych na zlecenie Urzędu Gminy Toszek (Śląsk)

Okres realizacji: 29.10.-29.11.2018

Miejsca realizacji:

  • Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku
  • Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku
  • Szkoła Podstawowa w Kotulinie
  • Szkoła Podstawowa w Paczynie
  • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie
  • Publiczne Przedszkole w Toszku

Program profilaktyczny obejmował:

  • zajęcia warsztatowe dla uczniów i wychowanków przedszkoli – budowanie zasobów osobistych, konstruktywne rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem i napięciem,  budowanie sieci wsparcia w kontekście profilaktyki zachowań ryzykownych
  • indywidualne spotkania superwizyjne dla wychowawców klas i grup, w których realizowano warsztaty (omówienie wniosków oraz opracowywanie planów wychowawczych uwzględniających potrzeby indywidualne dzieci oraz grup, w których funkcjonują)