„NIE OSTATNIE TANGO” projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Okres realizacji: 19.06.2017-15.12.2017

Rola Fundacji: realizator zadania publicznego (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywna Gorliczyna z siedzibą w Gorliczynie) na zlecenie Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

  • Działania nakierowane na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom
    w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

W ramach projektu przeprowadzono:

  • warsztaty aktywizacyjno-integracyjne dla seniorów:
  • kulinarne (kuchnia różnych zakątków świata),
  • artystyczne (rękodzieło dekoracyjne i użytkowe),
  • taneczne (taniec standardowy i współczesny)
  • dancingi
  • konkurs kulinarny