„MOJE ŻYCIE BĘDZIE MIAŁO TAKI SENS, JAKI JA SAM MU NADAM”

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  

Okres realizacji: 04.06.2018-15.12.2018

Rola Fundacji: twórca i realizator projektu (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA z siedzibą w Rzeszowie)

Działania nakierowane na wsparcie osób niepełnosprawnych i umożliwienie im rozwoju zainteresowań, pasji i umiejętności

W ramach projektu realizowane zindywidualizowane, dopasowane do potrzeb poszczególnych uczestników działań zajęcia z obszaru kultury i sztuki:

  • Zajęcia artystyczne z zakresu grafiki komputerowej
  • Zajęcia taneczne
  • Zajęcia wokalne
  • Lekcja gry na gitarze
  • Zajęcia artystyczne z zakresu: malarstwa, grafiki, kroju i szycia
  • Zajęcia artystyczne: biżuteria i rękodzieło artystyczne