KONFERENCJA – “ZAPOBIEGANIE ZACHOWANIOM AUTODESTRUKCYJNYM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ODNIESIENIU DO NOWYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH I KRYZYSÓW EMOCJONALNYCH UCZNIÓW”

Zrealizowana dzięki dofinansowaniu oraz przy współpracy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Okres realizacji: 28.09.2018

Miejsce: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa S. Pelczara w Rzeszowie

Cel: Zintensyfikowanie działań  mających na celu identyfikację, diagnozę i zwalczanie zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz zapoznanie uczestników z możliwościami profilaktyki i wczesnej interwencji tych zachowań, na bazie oddziaływań prowadzonych przez instytucje i organizacje zajmujące się tą tematyką.

Forma: wykładowo-warsztatowa

Uczestnicy: dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie i wychowawcy klas z podkarpackich szkół  (250 uczestników)