„DRZEWO WOLNOŚCI TRZEBA CIĄGLE PODLEWAĆ”

Zadanie dofinansowane ze środków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.05.2018-31.12.2018

Rola Fundacji: Partner w realizacji zadania wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły
im. Władysława Kojdra z siedzibą w Grzęsce.Działania nakierowane na rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, poszerzanie ich wiedzy w sferze działań obywatelskich i partycypacji publicznej, wolności narodowej oraz osobistej

W ramach zadania realizowane są:

  • Konferencja inauguracyjna – precyzyjne dostosowanie oddziaływań do potrzeb odbiorców i wdrażanie skutecznych metod działania na terenie Gminy Przeworsk
  • Warsztaty dla dzieci i młodzieży  o tematyce związanej z wolnością osobistą
    i narodową
  • Warsztaty szkoleniowe dla ngo
  • Prelekcje na temat partycypacji publicznej i ekonomii społecznej
  • Spotkanie konsultacyjne w ramach Gminnego Programu Współpracy z ngo
  • Przegląd twórczości artystycznej „Wolność niejedno ma imię”
  • Organizacja Centrum Wsparcia Społecznego
  • Spotkania  współtworzenia podmiotu ekonomii społecznej w Gminie Przeworsk z przedstawicielami Samorządu Lokalnego i Rady Gminy